1. Informatie
  2. Missie & Visie

Missie & Visie

Lees hier over de Missie & Visie en de Beleidsverklaring van Mindtime Backup.

Missie

Mindtime Backup wil in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland de beste leverancier zijn van online backup oplossingen voor partners en eindgebruikers in het MKB. Informatiebeveiliging en service staan hierin centraal.

Visie

Ieder midden- en kleinbedrijf behoort een veilige en goede backup buitenshuis te hebben die te allen tijde te raadplegen is. Zodoende streeft Mindtime Backup samen met haar partners naar het blijven ontwikkelen van passende online backup oplossingen voor het MKB zodat zij beschermd kunnen blijven tegen dataverlies door hardware falen, cybercrime en persoonlijke fouten.

Beleidsverklaring

Informatie is een bedrijfsmiddel dat een waarde voor de organisatie vertegenwoordigt en daarin voortdurend op een geschikte manier moet worden beschermd. Informatie kan in verschillende vormen bestaan. Het kan bijvoorbeeld zijn afgedrukt, elektronisch zijn opgeslagen, mondeling worden overgedragen of per post of via elektronische media worden verzonden. Het betreft hier regelmatig informatie van klanten van Mindtime Backup. Om deze informatie op een zo goed mogelijk en zo gestructureerd mogelijke manier te beschermen, hanteert Mindtime Backup een managementsysteem voor informatiebeveiliging. Dit managementsysteem is opgesteld conform de ISO 27001, de internationale norm voor informatiebeveiliging en de NEN 7510 norm.

Informatiebeveiliging wordt gedefinieerd als het behouden van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie. Informatie moet worden beschermd tegen een breed scala aan bedreigingen en risico’s:

  • Vertrouwelijkheid wil zeggen: informatie is alleen toegankelijk voor degenen die daartoe geautoriseerd zijn;
  • Integriteit wil zeggen: de informatie is correct en volledig;
  • Beschikbaarheid wil zeggen: gautoriseerde gebruikers hebben op de juiste momenten toegang tot bedrijfsmiddelen en aanverwante informatie.

De directie van Mindtime Backup beoogt informatiedragende bedrijfsmiddelen zo goed mogelijk te beschermen door een samenhangend systeem in te richten en te onderhouden bestaande uit doelstellingen en beheersmaatregelen. Het systeem wordt periodiek geëvalueerd, waarbij gestreefd wordt naar continue verbetering conform de plan-do-check-act cyclus. Wettelijke eisen en regelgeving wordt hierbij in acht genomen evenals de eisen van de internationale norm, ISO/IEC 27001, en de NEN 7510.

Ook wordt specifiek de noodzaak van informatiebeveiliging en informatie beveiligingsdoelstellingen in de zorg in acht genomen. Voor iedere klant is de impact van niet-beschikbare of onjuiste informatie erg groot. Het betreft immers hun bedrijfskritische informatie of klantinformatie waarover zij te allen tijde willen kunnen beschikken zodat zij hun dagelijkse bedrijfsvoering kunnen waarborgen. Alle gebackupte informatie van klanten bij Mindtime Backup is versleuteld. Zo wordt er gewaarborgd dat er ook in het geval zorggerelateerde informatie zoals patiëntgegevens, er geen toegang is voor derden, evenals Mindtime Backup.

Reikwijdte: Het managementsysteem voor informatiebeveiliging van Mindtime Backup heeft betrekking op: Het management systeem voor informatiebeveiliging ten behoeven van het leveren van de infrastructuur en dienstverlening voor online backup diensten via het Mindtime Management Systeem met gebruikmaking van uitbestede datacenter diensten.

Het informatiebeveiligingsbeleid van Mindtime Backup heeft betrekking op alle medewerkers, stagiaires, gasten, bezoekers en externe relaties. Alle organisatieonderdelen en informatiedragende bedrijfsmiddelen vallen onder dit beleid.


Informatie aanvragenInformatie aanvragenGratis proef accountGratis proef account

Direct online backup bestellen?

Bel +31 570 56 23 43 of laat uw telefoonnummer achter en wordt altijd binnen 2 uur teruggebeld!

Inloggen

(klanten) (partners)