1. Support
 2. Begrippen & Afkortingen

Begrippen & afkortingen

Hieronder uitleg van een aantal veel voorkomende begrippen en afkortingen

Kijk ook op onze kennisbank voor meer informatie

 • AES – Advanced Encryption Standard, een digitale-data versleutelingstechniek
 • Apple OSX – besturingssysteem van Apple, ook wel bekend als macOS
 • Bare-metal restore – een systeem herstellen op een ander dan het originele systeem zonder vereisten te stellen aan het nieuwe systeem
 • Brick Level backup – mogelijkheid tot terughalen van individuele mailbox items
 • CDP – Continuous Data Protection. Een continue backup van uw bestanden en databases
 • CLI - Command Line Interface. Een manier om opdrachten aan computers te geven*
 • Computervirus - (in het dagelijks taalgebruik wordt meestal kortweg over virus gesproken) is een vorm van schadelijke software (malware). Het is een computerprogramma dat zich in een bestand kan nestelen, bijvoorbeeld in bestanden van een besturingssysteem. Computervirussen worden als schadelijk beschouwd omdat ze schijfruimte en computertijd in beslag nemen van de besmette computers. In ernstige gevallen kunnen virussen binnenin de computer schade aanrichten, bijvoorbeeld het wissen en verspreiden van gevoelige gegevens. In zeer ernstige gevallen kan de gebruiker zelfs de totale controle over de computer verliezen*
 • Cryptolocker – ransomware voor Microsoft Windows systemen. Een cryptolocker versleuteld bestanden op je computer waardoor je ze niet meer kunt openen zonder een code, die je zult moeten kopen van criminelen. Deze criminelen zorgen ervoor dat de cryptolocker op je computer komt. Meestal eisen ze betaling in bitcoins in ruil voor de code voor de ontsleuteling van je eigen bestanden. Of ze daaraan na betaling voldoen is vaak ook de vraag. Bekende cryptolockers zijn onder andere Locky en WannaCry
 • Cybercrime – criminaliteit in de digitale wereld. Hieronder vallen het hacken van computersystemen voor bijvoorbeeld het stelen van creditcardinformatie en andere (betaal)gegevens van klanten om ze vervolgens digitaal te beroven of ze te chanteren. Ook cryptolockers vallen onder cybercrime
 • Datacenter – ook wel aangeduid onder de Nederlandse naam rekencentrum, is een faciliteit waar bedrijfskritische ICT-apparatuur (bijvoorbeeld servers) kan worden ondergebracht. Een datacenter is uitgerust met diverse voorzieningen, waaronder klimaatbeheersing door middel van airconditioning, geavanceerde automatische brandblussystemen en back-up stroomvoorzieningen. Daarnaast bevat een datacenter doorgaans verbindingen met het internet en is het voorzien van fysieke veiligheidsmaatregelen. In verband met het bedrijfskritische karakter van de apparatuur in een datacenter, zijn de voorzieningen doorgaans redundant uitgevoerd*
 • Dekra - het Europese bedrijf DEKRA is opgericht in Berlijn, Duitsland, in 1925 als Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein (Duitse inspectie instelling op het gebied van motorvoertuigen). Met ruim 35.000 werknemers en een omzet van €2,5 miljard, is DEKRA inmiddels uitgegroeid tot de grootste industriële inspectie-instelling in Duitsland en behoort het bedrijf tot de top 10 in de wereld. DEKRA richt zich op de waarborging van veiligheid, kwaliteit en milieubescherming op de lange termijn. Het bedrijf is vertegenwoordigd in meer dan 50 landen, waaronder Nederland met vestigingen in Arnhem en Utrecht, en België met onder meer vestigingen in Brussel, Gent en Charleroi. Eén van de activiteiten die Dekra uitvoert is de volgende: Testen en certificeren van producten en organisaties op het gebied van veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid*
 • Differentiële backup – bij een differentiële backup maak je enkel een backup van de data die veranderd zijn ten opzichte van de laatste volledige backup. Alle wijzigingen ten opzichte van de laatste volledige backup staan tezamen in één aanvullend bestand. Bij het herstellen worden de laatste volledige backup plus daarbij de differentiële wijzigings- backup samengevoegd tot de actuele status. Er worden dus 2 bestanden samengevoegd
 • Disaster Recovery – een ‘image’ afbeelding van je computersysteem. Dit kan zijn van een PC, maar ook van een server of een virtuele server. Je kunt een image backup maken en die kun je ook zo terugzetten. Ook op een ander of zelfs volledig nieuwe hardware zonder eerst allerlei zaken te hoeven installeren/instellen. Dat noemen we bare-metal recovery.
 • Encryptie – het coderen (versleutelen) van gegevens op basis van een bepaald algoritme. Deze versleutelde gegevens kunnen nadien weer gedecrypteerd (ontcijferd of gedecodeerd) worden zodat men de originele informatie weer terugkrijgt. Dit proces wordt decryptie genoemd
 • Encryptiesleutel – een sterk wachtwoord voor het digitaal versleutelen van gegevens
 • ESX – VMware ESX (tot v4.1) is een enterprise-class type-1 hypervisor, ontwikkeld door VMware. Het is een systeem voor virtuele computers – ESX staat voor Elastic Sky X*
 • ESXi – VMware ESXi (na v4.1) is een enterprise-class type-1 hypervisor, ontwikkeld door VMware. Het is een systeem voor virtuele computers ESX staat voor Elastic Sky X*
 • Exchange Server – is een groupwareserver van Microsoft. Het product is een concurrent voor Lotus Notes/Domino server van IBM, Novell Groupwise van Novell en het wordt ook belaagd door enkele Linuxservers, zoals Zimbra, Scalix en Zarafa. Microsoft Exchange wordt veel gebruikt in grote bedrijven die werken met software van Microsoft. Microsoft Exchange verwerkt onder andere e-mail, en is dus ook een mailserver*
 • GB – Gigabyte (=1024 MB)
 • Granular recovery – dit is hetzelfde als Brick level backup, maar dan ten behoeve van Exchange  voor ShadowProtect Disaster Recovery. Het terughalen van individuele items als individuele of groepen mailboxen, mappen, e-mails, bijlagen, agenda-items, contactpersonen, notities en taken
 • Host -in de Nederlandse taal wordt het woord gebruikt voor verschillende begrippen die betrekking hebben op de informatie- en communicatietechnologie (ICT). In het algemeen betekent het

  • een apparaat of programma dat een dienst of diensten verleent aan een kleiner of minder capabel apparaat of programma.

Buiten deze algemene context kan host nog een van de volgende betekenissen hebben:

 • In de specificaties van het IP-protocol betekent host elk apparaat dat een volledige tweewegcommunicatie kan uitvoeren met een ander apparaat op het internet. Elke host heeft een eigen IP-adres. Wanneer via een modemverbinding verbinding wordt gemaakt met de internetaanbieder (of -provider), dan krijgt men gedurende die periode een IP-adres en geldt het systeem als host
 • "Host" is ook de naam van een programma uit de verzameling "Bind tools", zoals "dig" en "nslookup". Deze programma's worden gebruikt als algemene "DNS database query tools" om bijvoorbeeld "DNS database entry's" te onderzoeken
 • Voor bedrijven of personen met een website is de computer die de webserver draait en de site weergeeft een host (vandaar de termen "hosting" en "hostingprovider"). Dit heet webhosting.
 • Het woord host wordt ook gebruikt als naam voor de hostingprovider van een website
 • In een netwerk met een mainframecomputer geldt het mainframe als host. Dit bedient een aantal werkplekken of terminals.
 • HTTPS – HyperText Transfer Protocol Secure, is een uitbreiding op het HTTP-protocol met als doel een veilige uitwisseling van gegevens. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens versleuteld, waardoor het voor een buitenstaander, bijvoorbeeld iemand die afluistert, onmogelijk zou moeten zijn om te weten welke gegevens verstuurd worden*
 • Hyper-V – Microsoft Hyper-V (codenaam Viridian) is server virtualisatie. Hierop kunnen virtueel ook versies van Linux werken*
 • IEC - International Electrotechnical Commission
 • Incrementele backup – bij een incrementele backup wordt iedere keer een apart backup bestand gemaakt van de wijziging van die keer ten opzichten van de laatste volledige backup plus de andere incrementele backups. Bij het herstellen worden de laatste volledige backup plus daarbij alle incrementele backups samengevoegd tot de actuele status. Er worden dus 2 of meer bestanden samengevoegd
 • ISO - International Organisation for Standardisation
 • ISO/IEC 27001:2013 – internationaal managementsysteem voor informatiebeveiliging.
  De standaard bestaat feitelijk uit Deel 2 van de BS 7799, de standaard waarin wordt beschreven hoe Informatiebeveiliging procesmatig ingericht zou kunnen worden, om de beveiligingsmaatregelen uit ISO/IEC 17799 te effectueren. In Nederland is het vastgesteld als NEN norm NEN-ISO/IEC 27001:2005 en vertaald naar het Nederlands en verplicht gesteld voor Nederlandse overheden door het College standaardisatie. In 2013 is een nieuwe versie uitgekomen en tevens in het Nederlands vertaald. De structuur is volledig gewijzigd en komt nu overeen met de in 2015 geïntroduceerde 'High Level Structure' die binnen o.a. ISO 9001 (kwaliteitszorg) en ISO 14001 (milieuzorg) toegepast wordt.
  Deze internationale norm is van toepassing op alle typen organisaties (bijvoorbeeld commerciële ondernemingen, overheidsinstanties, non-profitorganisaties). De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico's voor de organisatie.
  De norm specificeert eisen voor de implementatie van beveiligingsmaatregelen die zijn aangepast aan de behoeften van afzonderlijke organisaties of delen daarvan. Het ISMS is ontworpen om de keuze van adequate en proportionele beveiligingsmaatregelen die de informatie beschermen en vertrouwen bieden aan belanghebbenden te waarborgen.*
 • Key – sleutel. Hiermee wordt de encryptiesleutel bedoeld. De individuele goed geheim te houden en te bewaren code voor het versleutelen (encrypt) en ontsleutelen (decrypt) van backups
 • Linux – is een open-source-, Unix-achtig besturingssysteem gebaseerd op de Linuxkernel. De verschillende Linuxvarianten worden Linuxdistributies genoemd en zijn meestal gratis verkrijgbaar. De Linuxkernel wordt verspreid onder de GNU General Public License (GPL). Omdat Linuxdistributies in de regel gebruikmaken van het GNU-besturingssysteem, de standaard-C-bibliotheek en voldoen aan de POSIX-standaard, wordt het geheel ook wel GNU/Linux genoemd*
 • MariaDB - is een relationeel databasemanagementsysteem (RDBMS). Het ontstond als opensource-fork van MySQL. MariaDB is grotendeels compatibel met MySQL. MariaDB wordt geschreven in C, C++ en Perl en wordt beschikbaar gesteld onder de voorwaarden van de GPL*
 • MB – Megabyte (=1024 KB)
 • MMS – Mindtime Management Systeem, het systeem dat Mindtime Backup heeft ontwikkeld voor het monitoren en beheren van klant-backups
 • MsSQL - is een relationeel databasebeheersysteem ontwikkeld door Microsoft. Het ondersteunt een dialect van SQL, de meest gebruikte databasetaal. Het wordt algemeen gebruikt door organisaties voor kleine tot middelgrote databases*
 • MySQL - is een propriëtair opensource-managementsysteem voor relationele databases (RDBMS). SQL is de taal die wordt gebruikt om een database van dit systeem op te bouwen, te bevragen en te onderhouden. MySQL werd allereerst vooral gebruikt voor internettoepassingen zoals fora en gastenboeken, meestal in combinatie met PHP. MySQL vormt de basis van vele internettoepassingen en standalone software. Waar de naam MySQL vandaan komt is onduidelijk, maar men vermoedt dat het vernoemd is naar het dochtertje van medeoprichter Monty Widenius, dat My heet*
 • NAS – Network Attached Storage, een opslagmedium dat is gekoppeld aan het netwerk
 • NEN - NEN is de afkorting van NEderlandse Norm en tevens sinds 8 mei 2000 de naam van het nauwe samenwerkingsverband van het Nederlands Normalisatie-instituut en de Stichting NEC (gespecialiseerd in de normalisatie van elektrotechniek en ICT). Beide organisaties werken nauw samen vanuit één gecombineerd onderkomen te Delft, zij het nog wel elk met een eigen bestuur*
 • NEN 7510:2011 – door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland
 • Netwerk – is een systeem voor communicatie tussen twee of meer computers. De communicatie verloopt via netwerkkabels of via een draadloos netwerk. In de netwerktopologie worden fysieke en logische topologieën onderscheiden. Men spreekt van een LAN in het geval van lokale plaatsgebonden bekabeling waarop computers binnen één gebouw of een campus aangesloten worden en een WAN wanneer er sprake is van verbindingen over grotere afstanden*

De bekendste types netwerken:

 • Local Area Network (LAN)
 • Wide Area Network (WAN)
 • Virtual Private Network (VPN)
 • Storage Area Network (SAN)
 • Global Area Network (GAN)
 • Metropolitan Area Network (MAN)*
 • Office 365 – van Microsoft is een verzameling van internetdiensten, bedoeld voor bedrijven, thuisgebruik en het onderwijs. Deze internetdiensten worden deels aangeboden als online diensten, deels als applicaties op desktop PC, tablet en telefoon en als combinatie van beide. De applicaties op desktop / PC is vergelijkbaar met het kantoorpakket Microsoft Office met het verschil dat men via Office 365 altijd de beschikking heeft over de meest recente versie

  • 365 for Home: bedoeld voor thuisgebruik;
  • 365 for Small business: bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf;
  • 365 for Enterprises: bedoeld voor de grootzakelijke markt;
  • 365 for Government: bedoeld voor overheidsinstellingen;
  • 365 for Education: bedoeld voor onderwijsinstellingen die de diensten kunnen aanbieden aan hun studenten

De e-mailservice draait op Microsoft Exchange Server 2013 en voor IM wordt gebruikgemaakt van Lync. Met het onderdeel SharePoint 2013, kan de gebruiker een eigen intranet opzetten voor interne communicatie of voor communicatie met zakenpartners.Met Office Professional Plus heeft de gebruiker toegang tot de geabonneerde versie van standaard Office-applicaties zoals Word, Excel, PowerPoint en OneNote*

 • Off-site – off-site data bescherming is het opslaan van kritische bedrijfsdata op een externe locatie, vaak als onderdeel van een Disaster Recovery plan. Denk hierbij aan een datacenter
 • OneDrive – Microsoft OneDrive (voorheen Windows Live Folders, Windows Live SkyDrive en Microsoft SkyDrive) is een dienst van Windows Live om bestanden op te slaan op internet. Men kan computerbestanden online zetten en ze vanaf het internet openen. Ook kan men de bestanden delen met anderen, bijvoorbeeld mensen die de persoon kent*
 • Oracle – Oracle Database is een databasemanagementsysteem (RDBMS) en vlaggenschip van Oracle. Oracle RDBMS was de eerste database gebaseerd op het System/R-model van IBM en de eerste relationele database die gebruikmaakt van SQL. Er is ondersteuning voor een groot aantal besturingssystemen. Oracle heeft in de loop der tijd een 'eigen' ERP-lijn opgebouwd welke bekend is onder de naam Oracle E-Business Suite. Met deze standaardsoftware kunnen de ondersteunende processen in organisaties worden beheerd*
 • PC - een personal computer, afgekort als PC, is een computer voor individueel gebruik. De PC wordt gebruikt voor het uitvoeren van diverse taken, zoals administratie, tekstverwerking, toegang tot het internet, programmeren, grafisch werk en computerspellen, met door de gebruiker kant-en-klaar verkregen programma's. Een computer wordt onder meer gebruikt bij werk, onderwijs, school en hobby's*
 • QNAP – QNAP Systems Inc. is een Taiwanese producent van onder andere NAS systemen en tevens een van de bekendere voor zakelijk gebruik. QNAP staat voor Quality Network Appliance Provider
 • RAID - is een afkorting van redundant array of independent disks, ook bekend als redundant array of inexpensive disks (of drives) en is de benaming voor een set methodieken voor fysieke data-opslag op harde schijven waarbij de gegevens over meer schijven verdeeld worden, op meer dan één schijf worden opgeslagen, of beide, ten behoeve van snelheidswinst en/of beveiliging tegen gegevensverlies. Voor gamers wordt meestal RAID-0 gebruikt door de toename van snelheid. Servers gebruiken Raid1 of Raid5 voor betrouwbaarheid.
 • Ransomware – is een chantagemethode op internet door middel van malware. Letterlijk vertaald betekent ransom: losgeld. Ransomware is een programma dat een computer (of gegevens die erop staan) blokkeert en vervolgens van de gebruiker geld vraagt om de computer weer te 'bevrijden'. Betalen blijkt echter niet (altijd) tot ontsluiting van de computer te leiden, zo waarschuwt de Nederlandse overheid* www.nomoreransom.org
 • Redundant – technische systemen kunnen zowel op component- als systeemniveau redundant worden uitgevoerd. Dit houdt in dat bepaalde onderdelen (onder regie van een speciaal algoritme) dubbel aanwezig zijn, zodat het geheel goed blijft functioneren wanneer een onderdeel uitvalt. Voorbeelden zijn: RAID en Cluster Computing*
 • Replicatie - repliceren is een van de technieken om de beschikbaarheid te verbeteren. Door replicatie zijn dezelfde gegevens op meerdere systemen aanwezig, zodat bij uitval van een systeem de gegevens alsnog via een ander systeem te benaderen zijn. De prestaties van informatiesystemen zijn te verhogen door gelijktijdig vanaf meerdere systemen leesacties mogelijk te maken. Andere technieken zijn toepassing van fault tolerancy, redundantie van componenten en back-up en restore*
 • Restore – data uit een backup terugzetten
 • Retentie – ook wel retentieperiode. Dit is de tijd die je in kunt stellen dat een backup van een bestand bewaard blijft terwijl deze op het originele systeem al is verwijderd. Als de retentieperiode voorbij is, wordt het bestand dat in retentie staat, van de backup server verwijderd
 • SBS - Microsoft Small Business Server (Windows SBS) is een besturingssysteem voor kleine bedrijven. Windows SBS heeft inmiddels een opvolger in Windows Server 2012 Essentials
 • Server - een server is een computer of een programma dat diensten verleent aan clients. In de eerste betekenis wordt met server de fysieke computer aangeduid waarop een programma draait dat deze diensten verleent*
 • Sleutel – hiermee wordt de encryptiesleutel bedoeld. De individuele goed geheim te houden en te bewaren code voor het versleutelen (encrypt) en ontsleutelen (decrypt) van backups
 • SQL – SQL (Structured Query Language) is een ANSI/ISO-standaardtaal voor een relationeel databasemanagementsysteem (DBMS). Het is een gestandaardiseerde taal die gebruikt kan worden voor taken zoals het bevragen en het aanpassen van gegevens in een relationele database. SQL kan met vrijwel alle moderne relationele databaseproducten worden gebruikt. SQL is een vierde-generatie-taal (G4-taal) omdat ze niet imperatief maar declaratief is, zoals Prolog*
 • SSL - Secure Sockets Layer. Is een encryptie-protocol dat de communicatie tussen computers (bijvoorbeeld op het internet) beveiligd. SSL is inmiddels opgevolgd door TLS
 • Synology – Synology Inc. is een Taiwanese producent van onder andere NAS systemen en tevens een van de bekendere voor zakelijk gebruik
 • Tape-streamer – of tape drive is een data opslag apparaat dat werkt met tapes voor data opslag. Met de Linear Tape-Open (LTO) technologie kunnen tapes bijna dezelfde data transfer snelheid halen als harddisks. Tape wordt vooral gebruikt voor archivering en backup. Het medium wordt steeds minder gebruikt, maar bestaat nog wel
 • TB – Terrabyte (=1024 GB)
 • TLS - Transport Layer Security. Is een encryptie-protocol dat de communicatie tussen computers (bijvoorbeeld op het internet) beveiligd. TLS is de opvolger van SSL
 • Ubuntu – is een Linuxdistributie voor desktopcomputers, laptops, servers, tablets en smartphones. Dit besturingssysteem is beschikbaar in een groot aantal talen, waaronder het Nederlands. De makers van Ubuntu leggen de nadruk op gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid voor gebruik thuis, op school en op het werk. Er bestaat ook een servereditie onder de naam Ubuntu Server. Voor scholen is er Edubuntu met speciale programma's voor het onderwijs. Ubuntu is gebaseerd op de Linuxdistributie Debian, maar onderscheidt zich hiervan door twee keer per jaar nieuwe versies uit te brengen. De nummers daarvan verwijzen naar het jaar en de maand van de verschijningsdatum. De ontwikkeling van Ubuntu wordt geleid door Canonical Ltd., een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde privéonderneming gestart en gefinancierd door de Zuid-Afrikaan Mark Shuttleworth. De naam komt van het concept Ubuntu uit de Zoeloe-cultuur in Zuid-Afrika. Het betekent zoiets als "menselijk zijn voor anderen"*
 • Unix – (of UNIX) is een familie van besturingssystemen met multitasking- en multiuser-mogelijkheden voor zeer uiteenlopende typen computers, ontwikkeld door verscheidene fabrikanten en groepen. De eerste versie van Unix werd ontworpen bij Bell Labs in 1969, door (onder andere) Ken Thompson en Dennis Ritchie. Unix wordt gekenmerkt door de centrale rol van het bestandssysteem, dat niet alleen gebruikt wordt om bestanden op schijven en andere fysieke media aan te spreken, maar ook randapparatuur en in sommige varianten ook netwerkverbindingen. Om met het bestandssysteem te werken maakt Unix van oudsher gebruik van een groot aantal kleine, niet-interactieve programma's, die allemaal één zeer specifieke taak verrichten, en die via de shell gecombineerd kunnen worden tot grotere programma's. Hoewel Unix vaak geassocieerd wordt met een opdrachtregelinterface, zijn grafische gebruikersomgevingen op Unix al sinds begin jaren 80 beschikbaar. Ook Mac OS X, het besturingssysteem van Apple, is "onder de motorkap" UNIX (meer specifiek BSD-gebaseerd).
 • USB – Universal Serial Bus (Universele Seriële Bus), meestal aangeduid met het initiaalwoord USB, is een standaard voor de aansluiting van randapparatuur op computers*
 • VMWare - VMware is een Amerikaans softwarebedrijf dat diverse producten uitbrengt die virtualisatie mogelijk maken. De hoofdzetel bevindt zich in Palo Alto (Californië), in Silicon Valley. VMware was de eerste fabrikant die virtualisatie op het Intel-platform mogelijk maakte. Door middel van virtualisatie kunnen meerdere virtuele machines (VMs) op eenzelfde fysieke machine draaien. Meerdere op de X86-instructieset gebaseerde besturingssystemen kunnen tegelijk naast elkaar draaien; bijvoorbeeld Windows 2003 Server naast Red Hat Linux en een Windows XP-machine. Deze benadering biedt een aantal voordelen:

  • Doordat virtuele machines slechts uit bestanden bestaan, zijn de virtuele machines eenvoudig te verplaatsen. Ook is het makkelijker om een virtuele machine volledig te back-uppen.
  • Virtuele machines werken als normale servers; het besturingssysteem op een virtuele machine draait op dezelfde manier als dat op een fysieke machine.
  • Virtuele machines zijn onafhankelijk van fysieke hardwareveranderingen. Wijzigingen in de fysieke server hebben dus geen aanpassingen tot gevolg in de virtuele machine.
  • Testers kunnen software en andere zaken op verschillende besturingssystemen testen, terwijl ze toch maar één machine nodig hebben.
  • De schaalbaarheid van heel wat applicaties kent lagere grenzen dan wat gangbare computerhardware kan bieden. Zo kunnen weinig programma's efficiënt van 8, 16 of meer parallelle processorkernen gebruikmaken. Met virtualisatie kunnen meerdere instanties onafhankelijk, in kleinere omgevingen, naast elkaar gedraaid worden. Dat kan een hogere totale verwerkingssnelheid opleveren.

Uiteraard zijn er ook nadelen. Zo moet zowel de host-computer als de draaiende virtuele machine flink inleveren op prestatiegebied. Het geheugen en de processor worden tussen alle gast-systemen op dezelfde host-computer gedeeld. De prestaties liggen dan ook lager dan wanneer het besturingssysteem op een fysieke computer draait. De prestatie-impact ten opzichte van fysieke hardware is afhankelijk van het gekozen platform. Zo heeft ESX een erg kleine overhead, en hebben VMware Server en VMware Workstation een veel grotere*

 • Windows - is een serie besturingssystemen van Microsoft voor de personal computer, tablets, smartphones, digiborden, Microsoft HoloLens en andere apparaten. De eerste versie werd door Microsoft op 20 november 1985 gelanceerd en Windows domineert sinds de introductie van Windows 95 in 1995 de markt voor personal computers. Op 1 januari 2017 had Microsoft 93,55% van de personalcomputermarkt.
  De recentste versie van Windows gericht op consumenten en bedrijven is Windows 10 met codenaam "Redstone". Voor de servermarkt is Windows Server 2016 de meest recente versie sinds 12 oktober 2016.

*(Een deel van) deze informatie is afkomstig van de Nederlandse en Engelse Wikipedia

Meer specifieke informatie kunt u vinden in onze Mindtime Kennisbank


Informatie aanvragenInformatie aanvragenGratis proef accountGratis proef account

Direct online backup bestellen?

Bel +31 570 56 23 43 of laat uw telefoonnummer achter en wordt altijd binnen 2 uur teruggebeld!

Inloggen

(klanten) (partners)